Điền vào chỗ trống trong phiêu sau để hoàn chỉnh cách làm bài tả con vật

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trống trong phiêu sau để hoàn chỉnh cách làm bài tả con vật

Ôn tập về tả con vật

a. Bài văn tả con vật gồm ba phần:

- Mở bài: Giới thiệu về ............

- Thân bài:

+ Tả đặc điểm hình dáng.

+ Tả thói quen sinh hoạt và ................

- Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em đối với..............

b. Trình tự tả con vật:

- Tả hình dáng rồi tả ...........

Có thể tả bao quát rồi tả ...........

- Tả hình dáng xen lẫn tả hoạt động, thói quen sinh hoạt của con vật.

c. Các giác quan được sử dụng khi quan sát: ....., ......., ........

d. Biện pháp tu từ thường được sử dụng khi tả con vật: so sánh, ........

Bài làm:

Ôn tập về tả con vật

a. Bài văn tả con vật gồm ba phần:

- Mở bài: Giới thiệu về con vật sẽ tả.

- Thân bài:

+ Tả đặc điểm hình dáng.

+ Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.

- Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em đối với con vật.

b. Trình tự tả con vật:

- Tả hình dáng rồi tả hoạt động.

Có thể tả bao quát rồi tả chi tiết.

- Tả hình dáng xen lẫn tả hoạt động, thói quen sinh hoạt của con vật.

c. Các giác quan được sử dụng khi quan sát: mắt, tai, mũi, tay.

d. Biện pháp tu từ thường được sử dụng khi tả con vật: so sánh, nhân hóa.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021