Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A (Trang 11)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài: Người công dân số một (tiếp)

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A (Trang 11)

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021