Người xưa đặt ra luật tục để làm gì? Kể những người mà người Ê đê xem là có tội?

 • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, luyện đọc, giải nghĩa

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

 • Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?
 • Kể những việc mà người Ê đê xem là có tội?

Bài làm:

 • Người xưa đặt ra luật tục để cộng đồng cùng thực hiện và tuân thủ nghiêm túc, nhằm giữ gìn và bảo vệ cuộc sống yên bình cho mọi người.
 • Những việc mà người Ê-đe xem là có tội:
  • Tội không hỏi cha mẹ,
  • Tội ăn cắp,
  • Tội giúp kẻ có tội,
  • Tội dẫn đường cho giặc đến đánh làng mình.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021