Kể tên một số luật mà em biết?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên một số luật mà em biết?

Bài làm:

Một số luật mà em biết là:

  • Luật tham gia giao thông
  • Luật tài nguyên môi trường
  • Luật an toàn, vệ sinh lao động
  • Luật nghĩa vụ quân sự
  • Luật giáo dục
  • Luật nhà ở, đất đai....
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2