Giải bài 29B: Con gái kém gì con trai?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29B: Con gái kém gì con trai? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 118. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng nói về những bạn nữ trong lớp hoặc trong trường có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

  • Bạn gái đó tên là gì, học ở lớp nào?
  • Bạn đó có thành tích gì đáng khâm phục?
  • Bạn đó đã phấn đâu rèn luyện như thê nào để đạt được thành tích ấy?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, luyện đọc và giải nghĩa

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

(2) Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

=> Xem hướng dẫn giải

(3) Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay dổi quan niệm về “con gái’’ không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

(4) Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tập viết đoạn đối thoại

1. Đọc lại một trong hai phần sau đây của bài Một vụ đắm tàu:

  • Phần thứ nhất: đoạn 1 và đoạn 2 (từ đầu đến gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn)
  • Phần thứ hai: đoạn 3 và đoạn 4 (từ Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên đến hết)

2. Viết tiếp một số lời đối thoại để chuyển một trong hai phần nói trên thành màn kịch theo gợi ý sau (trang 120, 121 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện Lớp trưởng của tôi

=> Xem hướng dẫn giải

5. Kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật Vân, Lâm hoặc Quốc trong câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận ý nghĩa của câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021