Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện Lớp trưởng của tôi

  • 1 Đánh giá

4. Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện Lớp trưởng của tôi

Bài làm:

  • Tranh 1: Vân được bầu làm lớp trưởng, mấy bạn trai trong lớp bình luận sôi nổi. Các bạn cho rằng Vân thấp bé, ít nói, học không giỏi, chẳng xứng đáng làm lớp trưởng.
  • Tranh 2: Không ngờ, trong giờ trả bài kiểm tra môn Địa lí, Vân đạt điểm 10. Trong khi đó, bạn trai coi thường Vân học không giỏi, chỉ được điểm 5.
  • Tranh 3: Quốc hốt hoảng vì đến phiên mình trực nhật mà lại ngủ quên. Nhưng vào lớp đã thấy lớp sạch như lau, bàn ghế ngay ngắn. Thì ra lớp trưởng Vân đã làm giúp. Quốc thở phào nhẹ nhõm, biết ơn Vân.
  • Tranh 4: Vân có sáng kiến mua kem về “ bồi dưỡng “ cho các bạn đang lao động giữa buổi chiều nắng. Quốc tấm tắc khen lớp trưởng, cho rằng lớp trưởng rất tâm lí.
  • Tranh 5: Các bạn nam bây giờ rất phục Vân, tự hào về Vân - một lớp trưởng nữ không chỉ học giỏi mà còn gương mẫu, xốc vác trong mọi việc công việc của lớp.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021