Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái? Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, luyện đọc và giải nghĩa

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

(2) Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

Bài làm:

(1) Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái là:

  • Dì Hạnh bảo : “ Lại một vịt trời nữa.
  • Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn.

(2) Những chi tiết chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai là:

  • Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi.
  • Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ, trong khi các bạn trai còn mãi đá bóng.
  • Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ.
  • Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu Hoan.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021