Kể tên những người có tài xử án mà em biết?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên những người có tài xử án mà em biết?

Bài làm:

Những người có tài xử án mà em biết là:

  • Nguyễn Khoa Đăng
  • Nguyễn Mại
  • Phí Trực
  • 259 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021