Nghe thầy cô đọc và viết vào vở "Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực".

  • 1 Đánh giá

3. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở "Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực".

Bài làm:

Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Tân An, nay thuộc tỉnh Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông chỉ huy đã lập nên nhiều chiến công vang dội khắp vùng Tây Nam Bộ. Bị giặc bắt và đưa ra hành hình, ông khảng khái trả lời viên thống đốc Nam Kì: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Việt thì mới hết người Nam đánh Tây."

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021