Các vế câu tron mối câu ghép sau được nối với nhau bằng những quan hệ từ nào?

  • 1 Đánh giá

2. Các vế câu tron mối câu ghép sau được nối với nhau bằng những quan hệ từ nào?

a. Trời mưa nên Lan không đi chơi

b. Vì voi rất khỏe nền người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

Bài làm:

a. Trời mưa nên Lan không đi chơi

=> Từ " nên"

b. voi rất khỏe nền người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

=> Cặp quan hệ từ " vì.... nên....."

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021