Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay dổi quan niệm về “con gái’’ không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó? Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?

  • 1 Đánh giá

(3) Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay dổi quan niệm về “con gái’’ không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

(4) Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì ?

Bài làm:

(3) Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã có thay đổi quan niệm về “con gái”, thể hiện qua các chi tiết sau:

  • Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở.
  • Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt.
  • Dì Hạnh nói: “ Biết cháu tôi chưa ? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

(4) Qua câu chuyện này, em thấy ở nước ta vẫn còn tồn tại quan niệm "trọng nam khinh nữ", tư tưởng thích sinh con trai còn tồn tại ở nhiều địa phương. Theo em, con trai hay con gái không quan trọng mà quan trọng hơn cả là tấm lòng hiếu thảo, chăm ngoan và học giỏi, luôn làm cha mẹ vui lòng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021