Những tên trong hoạt động 4 được viết như thế nào?

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Những tên trong hoạt động 4 được viết như thế nào?

Bài làm:

Những tên riêng ấy được viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là ta viết hoa chữ cái đầy của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Đây là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2