Tìm và nêu tác dụng của các dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui:

  • 1 Đánh giá

4. Ôn luyện về dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

a. Tìm và nêu tác dụng của các dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui:

Kỷ lục thế giới

Một vận động viên đang tích cực luyện tập để tham gia thế vận hội. Không may, anh bị cảm nặng. Bác sĩ bảo:

- Anh sốt cao lăm! Hãy nghỉ ngơi ít ngày đã!

Người bệnh nói:

- Thưa bác sĩ, tôi sốt bao nhiêu độ?

Bác sĩ đáp:

- Bốn mươi mốt độ

Nghe thấy thế, anh chàng ngồi phắt dậy:

- Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?

b. Viết vào phiêu nhóm tác dụng của mỗi dấu câu

Bài làm:

a.

Một vận động viên đang tích cực luyện tập để tham gia thế vận hội. Không may, anh bị cảm nặng. Bác sĩ bảo:

- Anh sốt cao lăm! Hãy nghỉ ngơi ít ngày đã!

Người bệnh nói:

- Thưa bác sĩ, tôi sốt bao nhiêu độ?

Bác sĩ đáp:

- Bốn mươi mốt độ

Nghe thấy thế, anh chàng ngồi phắt dậy:

- Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?

b.

Dấu câuTác dụng
Dấu chấmDùng đế kết thúc câu kể
Dấu chấm hỏiDùng để kết thúc câu hỏi
Dấu chấm thanDùng để kết thúc câu cảm, câu cầu khiến
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021