Em có đồng ý với ý kiến sau không? Em thích phẩm chất nào nhất ở một bạn nam và một bạn nữ?

  • 1 Đánh giá

4. a. Em có đồng ý với ý kiến sau không?

Những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới là dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng với mọi hoàn cảnh, còn ở phụ nữ, quan trọng nhất là dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và quan tâm đến mọi người.

b. Em thích phẩm chất nào nhất?

  • Ở một bạn nam?
  • Ở một bạn nữ?

c. Hãy giải thích nghĩa của từ ngữ chỉ phẩm chất mà em vừa chọn

Bài làm:

a. Em đồng ý với ý kiến trên.

b. Phẩm chất mà em thích nhất:

  • Ở một bạn nam là dũng cảm
  • Ở một bạn nữ là dịu dàng

c. Nghĩa của từ dũng cảm và dịu dàng là:

  • Dũng cảm: gan dạ, không ngại gian khó, không sợ nguy hiểm
  • Dịu dàng: nhẹ nhàng, hòa nhã , cử chỉ và lời nói nhỏ nhẹ
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2