Kể cho người thân nghe những trò chơi / những công việc mà bạn nam, bạn nữ trong lớp thích.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động ứng dụng

1. Kể cho người thân nghe những trò chơi / những công việc mà bạn nam, bạn nữ trong lớp thích.

Bài làm:

Những trò chơi mà bạn nam, bạn nữ trong lớp thích:

  • Bạn nam: Đá bóng, bắn bi, đuổi nhau
  • Bạn nữ: nhảy dây, đá cầu, chơi banh đũa.

Những việc làm của bạn nam và bạn nữ trong lớp:

  • Bạn nam: Khuân bàn ghế, đi lấy nước, treo cờ trên bục bảng, lau bảng...
  • Bạn nữ: quét dọn, trang trí lớp, lau bàn ghế...
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021