Trao đổi với người thân để hiểu cần làm gì để thể hiện mình là người biết tôn trọng giới nữ.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Trao đổi với người thân để hiểu cần làm gì để thể hiện mình là người biết tôn trọng giới nữ.

Bài làm:

Để thể hiện mình là người biết tôn trọng giới nữ, chúng ta cần:

  • Tôn trọng người phụ nữ, không coi thường, khinh bỉ phận con gái
  • Quan tâm, chia sẻ công việc nhà, công việc gia đình cho người phụ nữ
  • Không để phụ nữ phải làm những việc nặng, việc nguy hiểm.
  • Ưu tiên, nhường nhịn phụ nữ....
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021