Nghe thầy cô đọc và viết vào vở bài thơ sau:

  • 1 Đánh giá

3. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở bài thơ sau: Hà Nội

Bài làm:

Hà Nội có chong chóng

Cứ tự quay trong nhà

Không cần trời nổi gió

Không cần bạn chạy xa

Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

Bên hồ ngọn Tháp Bút

Viết thơ lên trời cao

Mấy năm giặc bắn phá

Ba Đình vẫn xanh cây

Trăng vàng chùa Một Cột

Phủ Hồ Tây hoa bay.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021