Dựa theo nội dung bài học, chọn ý trả lời đúng:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Dựa theo nội dung bài học, chọn ý trả lời đúng:

(1) Búp bê làm những việc gì?

a. rửa bát và học bài

b. quét nhà và ca hát

c. quét nhà, rửa bát và nấu cơm

(2) Dế mèn hát để làm gì?

a. Hát để luyện giọng

b. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn

c. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay

(3) Khi nghe Dế mèn nói, Búp bê đã làm gì?

a. xin lỗi Dế Mèn

b. cảm ơn Dế Mèn

c. cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn

(4) Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn?

a. vì tiếng hát Dế Mèn dành cho Búp Bê?

b. vì Dế Mèn giúp Búp Bê làm việc nhà

c. vì cả hai lí do trên

(5) Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?

a. tôi là Dế Mèn

b. Ai hát đấy?

c. Tôi hát đây

Bài làm:

(1) Búp bê làm những việc gì?

Đáp án: c. quét nhà, rửa bát và nấu cơm

(2) Dế mèn hát để làm gì?

Đáp án: b. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn

(3) Khi nghe Dế mèn nói, Búp bê đã làm gì?

Đáp án: c. cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn

(4) Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn?

Đáp án: a. vì tiếng hát Dế Mèn dành cho Búp Bê

(5) Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?

Đáp án: a. tôi là Dế Mèn

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021