Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung của bài học? Chọn ý trả lời đúng:

  • 1 Đánh giá

6. Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung của bài học? Chọn ý trả lời đúng:

a. Loài gà nói với nhau bằng tiếng nói của con người

b. Gà mẹ dắt đàn con đi kiếm mồi

c. Loài gà cũng biết nói với nhau bằng ngôn ngữ tiếng

Bài làm:

Dòng nêu đúng nội dung của bài học là:

Đáp án: c. Loài gà cũng biết nói với nhau bằng ngôn ngữ tiếng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021