Giải bài 5B: Một người bạn tốt

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5B: Một người bạn tốt - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 44. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: (trang 45 sgk)

  • Tranh vẽ gì?
  • Em thích trò chơi nào trong tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể lại câu chuyện Chiếc bút mực

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc các từ trong bảng và thực hiện

Nối nhóm từ ở cột A với cột B cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn ia hay ya để điền vào chỗ trống? Viết các từ đã hoàn chỉnh vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò chơi: Thi tìm từ nhanh

a. Chứa tiếng có âm đầu l hoặc n?

- Chỉ vật Tiếng có vần en hoặc eng

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn

- Có nghĩa là ngại làm việc

- Trái nghĩa với già

b. Chứa tiếng có vần en hoặc eng?

- Chỉ đồ dùng để xúc đất

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng

- Trái nghĩa với chê

- Cùng nghĩa với xấu hổ (mặc cỡ)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân tên con suối, dòng sông, ngọn núi ở quê em. Viết những tên em hỏi được vào vở

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021