Giải bài 10B: Ông bà và họ hàng của em

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10B: Ông bà và họ hàng của em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 94. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Hát một bài hát về ông bà

M. Bài hát Cháu yêu bà

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhìn tranh, đọc lời dưới tranh rồi nói tiếp sự việc nêu trong tranh

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận, chọn ra 2 từ ngữ nói về 2 đức tính tốt của bé Hà trong câu chuyện

a. chăm làm c. yêu ông bà

b. thật thà d. chăm học

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi

a. Anh trai của bố gọi là gì?

b. Em trai của bố gọi là gì?

c. Em trai của mẹ gọi là gì?

d. Em gái của mẹ gọi là gì?

e. Em gái của bố gọi là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò ghép từ

- Lấy các tấm bìa từ góc học tập

+ 4 tấm bìa màu vàng ghi: con ....á, con ....iến, cây ....ầu, dòng ....ênh

+ 4 tấm bìa màu xanh ghi: c, k

- Thảo luận, chọn ghép tấm bìa màu xanh vào chỗ trống của tấm bìa màu vàng để tạo thành từ

=> Xem hướng dẫn giải

5. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

...o sợ, ăn ...o, tiền ...ẻ, nứt ...ẻ

b. nghỉ hay nghĩ?

.... học, lo ....., ...... ngơi, ngẫm .......

=> Xem hướng dẫn giải

6. Kể về một người họ hàng em yêu quý theo gợi ý sau:

  • Người ấy là ai? Tên là gì?
  • Người ấy làm việc gì? ở đâu?
  • Điều gì làm em thích nhất ở người ấy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem