Viết từ chỉ hoạt động trong mỗi tranh vào vở

  • 1 Đánh giá

3. Viết từ chỉ hoạt động trong mỗi tranh vào vở

Bài làm:

Hoạt động trong mỗi tranh là:

  • Tranh 1: quét nhà
  • Tranh 2: cho gà ăn
  • Tranh 3: tưới rau
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021