Qủa gì chẳng mọc trên cây/ Vươn mình đứng giữa trời mây khác thường/ Có chân, có đỉnh, có sườn/ Nước reo vực thẳm, mây vương non ngàn

  • 1 Đánh giá

2. Cùng giải câu đố:

Qủa gì chẳng mọc trên cây

Vươn mình đứng giữa trời mây khác thường

Có chân, có đỉnh, có sườn

Nước reo vực thẳm, mây vương non ngàn

(Là gì?)

Bài làm:

Qủa gì chẳng mọc trên cây

Vươn mình đứng giữa trời mây khác thường

Có chân, có đỉnh, có sườn

Nước reo vực thẳm, mây vương non ngàn

=> Đó là quả núi

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021