Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Những người trong tranh đang làm gì? Đặt tên cho bức tranh

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Tranh vẽ gì?
  • Những người trong tranh đang làm gì?
  • Đặt tên cho bức tranh

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Tranh vẽ cảnh gia đình
  • Trong tranh, bố đang chơi với em trai, mẹ chỉnh sửa lại áo cho em gái
  • Đặt tên bức tranh: Hạnh phúc gia đình
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021