Vì sao câu chuyện nói về thầy giáo của Dũng lại có tên gọi là "Người thầy cũ"?

  • 1 Đánh giá

7. Thảo luận trong nhóm để trả lời câu hỏi:

Vì sao câu chuyện nói về thầy giáo của Dũng lại có tên gọi là "Người thầy cũ"?

Bài làm:

Câu chuyện nói về thầy giáo của Dũng lại có tên gọi là "Người thầy cũ" vì người thầy giáo đó chính là người thầy cũ của bố Dũng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021