Thảo luận, chọn ra 2 từ ngữ nói về 2 đức tính tốt của bé Hà trong câu chuyện

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, chọn ra 2 từ ngữ nói về 2 đức tính tốt của bé Hà trong câu chuyện

a. chăm làm c. yêu ông bà

b. thật thà d. chăm học

Bài làm:

2 từ ngữ nói về 2 đức tính tốt của bé Hà trong câu chuyện là:

c. yêu ông bà

d. chăm học

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021