Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2

Bài làm:

Các môn học ở lớp 2 là:

  • Tiếng việt
  • Toán
  • Tự nhiên và xã hội.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021