Giải bài 3C: Bạn bè thân thiết

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3C: Bạn bè thân thiết - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Người bạn tốt là người bạn như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

a. Trong rừng xanh sâu thẳm

b. Bên dòng suối cạn khô

c. Trên đồng cỏ

2. Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

a. Vì thấy mưa xuống, cỏ sẽ mọc nhiều

b. Vì trời hạn hán, cỏ héo khô

c. Vì muốn đi chơi xa một chuyến

3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

a. Lên đường đi tìm cỏ

b. Chạy đi tìm bạn khắp nơi

c. Ở nhà chờ bạn về

4. Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!"

a. Vì thương nhớ Bê Vàng

b. Vì Dê Trắng quên đường về

c. Vì đã tìm được Bê Vàng

=> Xem hướng dẫn giải

7. Sắp xếp lại thứ tự các tranh cho đúng nội dung bài thơ

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

a. (che, tre): cây..., mái ...., măng ...., ..... chở

b. (mở, mỡ): màu ...., cửa ...., rộng ...., rán ....

=> Xem hướng dẫn giải

2. a. Chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Viết từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

...ung thành, ....ung sức, ....ung tâm, .....ung tay

b. Chọn đổ hay đỗ để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở

..... rác, thi ....., trời ..... mưa, xe ..... lại

=> Xem hướng dẫn giải

4. Hỏi - đáp về những điều bạn biết sau khi đọc bản danh sách trên

Hỏi: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

Đáp: .....

Hỏi: Danh sách ghi họ và tên của mấy học sinh?

Đáp: .....

Hỏi: Nhà bạn Vũ Huy Đông ở đâu?

Đáp: ......

=> Xem hướng dẫn giải

5. Lập danh sách từ 3 đến 5 bạn trong nhóm học tập của mình

=> Xem hướng dẫn giải

6. Xếp câu: Đến góc học tập lấy bộ thẻ chữ gồm 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy (như dưới đây) để sắp xếp các câu cho đúng thứ tự

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi cha mẹ hoặc người thân, em cần làm gì để thể hiện sự thân thiện đối với những người sống xung quanh em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem