Giải bài 7A: Thầy cô là những người đáng kính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7A: Thầy cô là những người đáng kính - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. a. Xem 4 bức ảnh sau

b. kể cho nhau nghe về mỗi bức tranh ảnh theo gợi ý sau:

  • Bức tranh ảnh có những ai?
  • Những người trong tranh ảnh đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào tranh vẽ, kể lại câu chuyện có tên Bút của cô giáo

  • Đặt tên cho bạn nam và bạn nữ trong câu chuyện
  • Lời kể mỗi tranh cần dựa vào gợi ý sau: Có ai trong tranh? Mỗi người nói gì, làm gì, nghĩ gì?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thảo luận trong nhóm để trả lời câu hỏi:

Vì sao câu chuyện nói về thầy giáo của Dũng lại có tên gọi là "Người thầy cũ"?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1) Bố Dũng đến trường để làm gì?

a. để tìm gặp Dũng

b. để gặp thầy giáo cũ của mình

c. để tìm lớp học của con

2) Cử chỉ nào của bố Dũng thể hiện sự kính trọng thầy giáo cũ?

a. đứng nghiêm, giơ tay chào

b. vội bỏ mũ, lễ phép chào

c. cúi người, khoanh tay chào

3) Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm nào về thầy?

a. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp

b. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp bị thầy phạt

c. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp, thầy buồn nhưng không phạt mà chỉ nhắc nhở.

4) Việc làm nào của bố khiến Dũng xúc động?

a. bố rất lễ phép với thầy giáo cũ

b. bố ghé thăm thầy giáo cũ

c. bố mắc lỗi, không bị thầy phạt nhưng bố vẫn nhận đó là hình phạt mà nhớ mãi để không bao giờ mắc lại

=> Xem hướng dẫn giải

3. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người

Quan sát các bức tranh và tìm từ chỉ mỗi hoạt động rồi viết vào vở:

Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng một câu

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn từ ngữ nào trong ngoặc để điền vào chỗ trống? Viết từ ngữ đã điền vào vở

a. Cô Tuyết Mai ..... môn Tiếng việt

b. Cô ...... rất dễ hiểu

c. Cô ...... chúng em phải chăm học

(giảng bài, khuyên, dạy)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Kể 2 - 3 câu về thầy (cô) giáo của em cho người thân trong gia đình nghe

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem