Tìm những câu có mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Cùng bạn đọc đoạn văn sau:

Mèo đội viên ngọc trên đầu. Một con quạ nhìn thấy, sà xuống đớp ngọc. Mèo nghĩ ra một mẹo. Nó nằm phơi bụng giả vờ chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ Qụa. Qụa xin Mèo tha và trả lại ngọc.

Tìm những câu có mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn

Bài làm:

Những câu có mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn là:

  • Mèo đội viên ngọc trên đầu.
  • Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo
  • Mèo nhảy lên vồ Qụa
  • Qụa xin Mèo tha và trả lại ngọc.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021