Một bạn nói lời nhờ hoặc yêu cầu, đề nghị; bạn kia đáp lời nhờ, yêu cầu, đề nghị trong mỗi tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

5. Một bạn nói lời nhờ hoặc yêu cầu, đề nghị; bạn kia đáp lời nhờ, yêu cầu, đề nghị trong mỗi tình huống sau:

  • Tình huống 1: Em đang viết bài thì bút bị hỏng, em muốn nhờ bạn cho mượn bút để viết tiếp
  • Tình huống 2: Em đang đi thì bị vấp ngã, sách vở trong cặp rơi ra đường, em muốn nhờ bạn nhặt hộ sách vở cho vào cặp

Bài làm:

Tình huống 1: Em đang viết bài thì bút bị hỏng, em muốn nhờ bạn cho mượn bút để viết tiếp

=> Nga ơi! Bút tớ bị hỏng, Nga có thể cho tớ mượn chiếc bút Nga không dùng đến một lúc được không?

Tình huống 2: Em đang đi thì bị vấp ngã, sách vở trong cặp rơi ra đường, em muốn nhờ bạn nhặt hộ sách vở cho vào cặp

=> Ngọc ơi! Ngọc có thể nhặt sách vở bị rơi ở kia vào cặp giúp tớ được không?

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021