Viết tên 3 con vật, 3 đồ vật, 3 loài cây?

  • 1 Đánh giá

3. Đến góc học tập lấy bảng nhóm, viết tên 3 con vật, 3 đồ vật, 3 loài cây?

Bài làm:

  • Tên 3 con vật là: con trâu, con mèo, con cá
  • Tên 3 đồ vật là: ti vi, tủ lạnh, điều hòa
  • Tên 3 loài cây là: cây xoài, cây cam, cây mận.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021