Kể những điều em biết về một con vật nuôi

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể những điều em biết về một con vật nuôi

Bài làm:

Ví dụ:

Chó là một loài động vật nuôi trong nhà. Là một loài động vật có 4 chân. Chó là loài động vật ăn thịt trên cạn có số lượng lớn nhất. Chó được sử dụng để giữ nhà hoặc làm thú chơi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021