Chơi trò thi đố với người thân: Tìm các từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ ch và có vần giống nhau

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Chơi trò thi đố với người thân: Tìm các từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ ch và có vần giống nhau

Bài làm:

Từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ ch và có vần giống nhau:

  • con trăn/ chăn bò
  • con trâu/ châu chấu
  • cây tre/ che chở
  • cành trúc/ chúc mừng
  • kể truyện/ chuyện cười
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021