Xếp câu: Đến góc học tập lấy bộ thẻ chữ gồm 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy (như dưới đây) để sắp xếp các câu cho đúng thứ tự

  • 1 Đánh giá

6. Xếp câu: Đến góc học tập lấy bộ thẻ chữ gồm 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy (như dưới đây) để sắp xếp các câu cho đúng thứ tự

Bài làm:

Sắp xếp theo đúng thứ tự là:

b. Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước

d. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi

a. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu.

c. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021