Chị Nga và Hà đã chọn cách nào để thông báo với Linh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

4. Chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi sau:

Chị Nga và Hà đã chọn cách nào để thông báo với Linh?

a. Nhờ một người khác nói lại cho Linh

b. Viết tin nhắn trên một tờ giấy

c. Nói qua điện thoại

Bài làm:

Chị Nga và Hà đã chọn cách nào để thông báo với Linh?

Đáp án: b. Viết tin nhắn trên một tờ giấy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021