Nói với các bạn những việc tốt em đã làm:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói với các bạn những việc tốt em đã làm:

Bài làm:

Những việc tốt em đã làm:

  • Phụ mẹ nấu cơm, nhặt rau
  • Quét dọn vệ sinh sạch sẽ trường lớp
  • Chép giúp bạn vở khi bạn ốm phải nghỉ học
  • Cho bạn mượn bút, thước khi bạn quên ở nhà.
  • Chăm chỉ học bài và làm bài trước khi tới lớp...
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021