Nhóm thảo luận, tìm và gắn vào bảng nhóm thẻ chữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật: nhanh nhẹn, khỏe, trung thành...

  • 1 Đánh giá

4. Nhóm thảo luận, tìm và gắn vào bảng nhóm thẻ chữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật: nhanh nhẹn, khỏe, trung thành...

Con vậtđặc điểm
Chótrung thành
Rùa...............
Thỏ...............
Trâu...............

Bài làm:

Con vậtđặc điểm
Chótrung thành
Rùachậm chạp
Thỏnhanh nhẹn
Trâukhỏe

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021