Điền ui hoặc uy vào chỗ trống, dùng bảng nhóm hoặc phiếu học tập:

  • 1 Đánh giá

6. Điền ui hoặc uy vào chỗ trống, dùng bảng nhóm hoặc phiếu học tập:

- Chàng trai xuống th... cung được Long Vương tặng viên ngọc q.....

- Mất ngọc, chàng trai ngậm ng..... Chó và Mèo an ..... chủ.

- Chuột ch..... vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo v..... lắm.

Bài làm:

- Chàng trai xuống thủy cung được Long Vương tặng viên ngọc q.....

- Mất ngọc, chàng trai ngậm ngùi Chó và Mèo an ủi chủ.

- Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo vui lắm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021