Hỏi - đáp về những điều bạn biết sau khi đọc bản danh sách trên

  • 1 Đánh giá

4. Hỏi - đáp về những điều bạn biết sau khi đọc bản danh sách trên

Hỏi: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

Đáp: .....

Hỏi: Danh sách ghi họ và tên của mấy học sinh?

Đáp: .....

Hỏi: Nhà bạn Vũ Huy Đông ở đâu?

Đáp: ......

Bài làm:

Hỏi: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

Đáp: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự của bảng chữ cái (a, b, c...)

Hỏi: Danh sách ghi họ và tên của mấy học sinh?

Đáp: Danh sách ghi họ và tên của 5 bạn học sinh

Hỏi: Nhà bạn Vũ Huy Đông ở đâu?

Đáp: Nhà bạn Vũ Huy Đông ở số 55 phố Hàng Trống

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021