Giải bài 6B: Đẹp trường, đẹp lớp

  • 1 Đánh giá

Giải bài 6B: Đẹp trường, đẹp lớp - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 55. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi: Đố bạn "tôi" là ai?

  • Câu đố 1: Tôi nằm ngay giữa cửa ra vào của lớp học " Tôi" là ai?
  • Câu đố 2: Tôi đã nói với cô giấy không thể nói được. "Tôi" là ai?
  • Câu đố 3: Tôi nghe được mẩu giấy nói: "Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!" "Tôi" là ai?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn

Mỗi bạn kột đoạn câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vần ai hoặc ay:

m.... nhà c..... nương ch..... thi

ch.... tóc giơ t...... thợ m.....

=> Xem hướng dẫn giải

2. Điền từ vào chỗ trống (chọn a hoặc b theo hướng dẫn)

a. sa hay xa? ... xôi, .... cách, .... xuống, .... lạ

sá hay xá: phố ....., đường ......

b. ngả hay ngã? .... ba đường, ba .... đường

vẻ hay vẽ? .... tranh, vắng ......

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe những việc em và các bạn đã làm để giữ cho lớp học luôn sạch đẹp mỗi ngày

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem