Nói về một việc làm tốt của em cho bạn (hoặc của bạn cho em) Giải bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Nói về một việc làm tốt của em cho bạn

Nói về một việc làm tốt của em cho bạn (hoặc của bạn cho em) - Tiếng Việt 2 được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện câu hỏi cũng như học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.

Nói về một việc làm tốt của em cho bạn (hoặc của bạn cho em)

Bài làm:

Việc làm tốt của em dành cho bạn là:

  • Cho bạn mượn bút khi bạn quên mang.
  • Hướng dẫn bạn học bài khi bạn chưa hiểu
  • Giúp bạn làm trực nhật trước giờ vào lớp
  • Nâng bạn dậy và hỏi thăm bạn khi bạn ngã,....

Giải bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn - Tiếng Việt lớp 2 được giáo viên KhoaHoc biên soạn chi tiết với phần giải đáp cho tất cả các câu hỏi có trong bài nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình soạn môn Tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách mới. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK môn Tiếng Việt 2 VNEN nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cho các câu hỏi, bài tập và đạt kết quả cao.