Thay nhau đọc lại câu mình đã viết ở hoạt động 4, tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?

  • 1 Đánh giá

5. Thay nhau đọc lại câu mình đã viết ở hoạt động 4, tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?

Bài làm:

Ai?làm gì?
Bạn Namquét nhà giúp mẹ
cho đàn gà ăn thóc
Bạn Lantưới rau cho bà

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021