Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? để giới thiệu về trường, lớp của em

  • 1 Đánh giá

4. Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? để giới thiệu về trường, lớp của em

Ai (hoặc cái gì? con gì?)là gì?
Môn học em yêu thíchlà môn thể dục

Bài làm:

Ai (hoặc cái gì? con gì?)là gì?

Môn học em yêu thích

Con trâu

Con gà trống

Loài hoa em thích

là môn thể dục

là bạn của người nông dân

là chếc đồng hồ báo thức mỗi sáng

là hoa hướng dương

  • 297 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021