Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Trong mỗi tranh có ai? Người đó làm việc gì hoặc nói gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Trong mỗi tranh có ai?

b. Người đó làm việc gì hoặc nói gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

a. Trong mỗi tranh có:

  • Tranh 1: Cụ già và người tham gia giao thông trên đường
  • Tranh 2: Cụ già và em bé
  • Tranh 3: Cụ già và em bé

b. Người đó đang:

  • Tranh 1: Cụ già đang loay hoay muốn sang đường mà chưa biết phải làm sao
  • Tranh 2: Cậu bé chạy lại hỏi: Cụ ơi, cụ muốn sang đường phải không ạ? Để cháu dắt cụ sang.
  • Tranh 3: Cụ già cảm ơn cậu bé: Ta cảm ơn cháu. Cháu quả là một cậu bé rất ngoan.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021