Em xem ảnh và nói hoạt động của con vật hoặc đồ vật quanh em trong ảnh.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Em xem ảnh và nói hoạt động của con vật hoặc đồ vật quanh em trong ảnh.

Bài làm:

Quan sát các hình em thấy:

  • Hình 1: Con mèo bắt chuột
  • Hình 2: Đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút
  • Hình 3: Chú chó ngẩng cao đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021