Bài ngôi trường mới nói với em điều gì? Viết câu trả lời em chọn vào vở

  • 1 Đánh giá

2. Bài ngôi trường mới nói với em điều gì? Viết câu trả lời em chọn vào vở

a. Ngôi trường mới được xây dựng nhưng không đẹp

b. Các bạn học sinh mang hoa đến trồng ở ngôi trường mới

c. Các bạn học sinh rất vui mừng vì được học ở ngôi trường mới

Bài làm:

Bài ngôi trường mới nói với em điều:

Đáp án: c. Các bạn học sinh rất vui mừng vì được học ở ngôi trường mới

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021