Tìm thẻ chữ ghép vào từng ô trống trong bảng nhóm:

  • 1 Đánh giá

5. Tìm thẻ chữ ghép vào từng ô trống trong bảng nhóm:

(thẻ chữ: p,r, t, u, ư, v, x, y)

Số thứ tựChữ cáiTên chữ cái
20
21qquy
22e-rờ
23sét-sì
24
25u
26ư
27
28ích-xì
29i dài

Bài làm:

Số thứ tựChữ cáiTên chữ cái
20p
21qquy
22re-rờ
23sét-sì
24t
25uu
26ưư
27v
28xích-xì
29yi dài

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021