Giải bài 1B: Em biết thêm nhiều điều mới

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1B: Em biết thêm nhiều điều mới - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 6. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Dựa theo tranh, đọc lời gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

=> Xem hướng dẫn giải

3. Học thuộc bảng tên chữ cái

a. Tìm 7 chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự123456789
Chữ cáia.........c............
Tên chữ cáiaáđêeê

b. Viết vào vở 9 chữ cái theo đúng thứ tự

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở tên 6 bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em chọn c hay k để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các chữ cái bắt đầu bằng c, k

  • Bà ...ụ ...iên nhẫn mài sắt thành ...im
  • ...ậu bé đã hiểu lời khuyên của bà ...ụ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021