Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?

  • 1 Đánh giá

8. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?

Bài làm:

Qua câu chuyện trên, em thấy bé Hà trong câu chuyện là một cô bé rất yêu quý và kính trọng ông bà.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021